KENDIZOL 250 EC

product_kendizol Bahan Aktif DIFENOKONAZOL: 250 g/l
Uraian KENDIZOL 250 EC adalah fungisida yang bersifat protektif berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan, berwarna kuning, untuk mengendalikan penyakit bercak ungu pada bawang merah, bercak daun dan busuk pelepah pada tanaman padi sawah.
Kemasan 100ML dan 250ML
No. Pendaftaran RI. 01020120083135
Downloads